Category Archives: NHG

Verhoging NHG

Goed nieuws voor consumenten die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten onder de 345.000 euro zonder NHG. Hypotheken met NHG kunnen tot 0,6% lagere rente berekenen, maar u hebt vooral de zekerheid dat als u uw huis moet verkopen buiten uw schuld om, dat u een restschuld overhoudt. Wanneer u dan voldoet aan de vereisten, wordt het restant betaald door het waarborgfonds. Ook wanneer u een nieuwe hypotheek wilt afsluiten is het verstandig om onder de norm van de NHG een hypotheek af te sluiten.